Spring naar content

Aan het leven teruggeven

Bij crematies komen waardevolle metalen vrij, die opgeteld een flink bedrag vertegenwoordigen. Officieel is het eigendom van de crematoria, maar zij geven het terug aan de maatschappij. Daarvoor hebben zij vele jaren geleden Vaillant Fonds opgericht.

Aan het leven teruggeven

Bij crematies komen waardevolle metalen vrij, die opgeteld een flink bedrag vertegenwoordigen. Officieel is het eigendom van de crematoria, maar zij geven het terug aan de maatschappij. Daarvoor hebben zij vele jaren geleden Vaillant Fonds opgericht.

Ons verhaal

Lang niet iedereen kan vanzelf meedoen in de maatschappij

Ons verhaal

Lang niet iedereen kan vanzelf meedoen in de maatschappij.

Happy mid adult male volunteer examining textile while looking at colleague in warehouse

Om uiteenlopende redenen raken zij achterop. Redenen die vaak samenhangen met fysieke en mentale gezondheid, met een zekere afstand tot de soms onverbiddelijke realiteit van de samenleving. Vaillant Fonds wil díe mensen ondersteunen op hun levenspad. Met een accent op het laatste deel, als de dood naderbij komt.

Doelstelling

Met concrete criteria en transparant toezicht een eerlijke verdeling van de gelden

Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.

Onze missie

In al zijn denken en doen, koerst Vaillant Fonds op het gedachtegoed van teruggeven. De herkomst van de gelden vraagt als vanzelfsprekend om een ideële besteding, waarbij het leven centraal staat. Het inclusieve leven, betekenisvol tot aan een waardige dood. Dat noemen wij: Aan het leven teruggeven.

Aangesloten crematoria
Gesteunde projecten
Gedoneerd in 2023

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.