Spring naar content

Start aanvraag

Heb je een afgebakend project en voldoet het aan onze criteria? Dan kun je een aanvraag indienen. Het bestuur beoordeelt je aanvraag zorgvuldig en binnen twee maanden ontvang je uitsluitsel via e-mail.

Hoe werkt een aanvraag?

Vaillant Fonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die via deze website worden aangevraagd.

 

 

Dien je aanvraag alleen in via deze website

Je ontvangt een bevestiging per mail

Binnen 2 maanden neemt het bestuur een besluit

Per e-mail ontvang je hierover bericht

Criteria

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden.

Welke financiƫle ondersteuning komt in aanmerking/wordt overwogen:

Organisaties met een ANBI-status (m.u.v. aanvragen vanuit ziekenhuizen).
Projecten voor een specifieke doelgroep met een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg. Het projectvoorstel bevat een duidelijk doel met een gewenst eindresultaat. Het project bevat een start- en einddatum.
Projecten met een maatschappelijk doel gericht op inclusie en verbinding van verschillende groepen in en aan de samenleving.
De aankoop van materialen/inrichting/apparatuur bedoeld voor een specifieke doelgroep met een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg.
Projecten, onderzoeken en/of voorlichtingsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de (geestelijke) gezondheidszorg.
Projecten die gerelateerd zijn aan het verlenen van palliatieve en terminale zorg.
Aanvragen vanuit ziekenhuizen voor ontwikkeling van opleidingen, onderzoeken en onderwijsinitiatieven gericht op het voorkomen en genezen van ziektes.
Voorstellingen, tentoonstellingen en cultuureducatie projecten voor een specifieke doelgroep met een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg.
Voorstellingen, tentoonstellingen en cultuureducatie projecten waarbij een relatie is met thematiek rondom de dood.
Kosten die gemaakt worden voor ICT-ontwikkelingen/drukwerk voor initiatieven die gerelateerd zijn aan palliatieve zorg en de dood.

* Het projectvoorstel bevat een duidelijk doel met een gewenst eindresultaat. Het project bevat een start- en einddatum.

Wat ondersteunt het Dr. C.J. Vaillantfonds niet?

Restauraties van religieuze gebouwen, molens, kastelen en vergelijkbare cultuurhistorische objecten komen niet in aanmerking voor een donatie.
Onderhoud/restauraties van gebouwen met een gezondheidskarakter dat structureel van aard is.
Projecten met een politiek of religieus doel.
Activiteiten en/of inrichting van scholen of buitenterreinen met een algemeen karakter.
Materialen bedoeld voor een algemeen belang (bijv. een AED).
Personeelskosten (inclusief scholingskosten).
Projecten gericht op het (verbeteren van het) welzijn van dieren.
Projecten die in het buitenland ten uitvoering komen.
Aanvragen van organisaties en instellingen die goede doelen beogen (bijv. subsidie aanvragen voor het organiseren van sponsorlopen voor goede doelen).
Aanvragen vanuit leden van de Landelijke Vereniging Crematoria.
Structurele (jaarlijkse) subsidie.

Limiet op aanvragen

Heeft jouw stichting of vereniging vijf keer opeenvolgend subsidie ontvangen van het Vaillantfonds? Dan komt jouw stichting/vereniging de komende drie jaar niet meer in aanmerking. Heeft jouw stichting of vereniging de afgelopen vijf jaar in totaal meer dan 100.000 euro ontvangen? Dan komt de stichting/vereniging de komende drie jaar niet in aanmerking. Deze limieten gelden niet voor aanvragen vanuit ziekenhuizen.

Start aanvraag