Spring naar content

Start aanvraag

Heb je een afgebakend project en voldoet het aan onze criteria? Dan kun je een aanvraag indienen. Het bestuur beoordeelt je aanvraag zorgvuldig en binnen twee maanden ontvang je uitsluitsel via e-mail.

Hoe werkt een aanvraag?

Vaillant Fonds neemt uitsluitend aanvragen in behandeling die via deze website worden aangevraagd.

 

 

Dien je aanvraag alleen in via deze website

Je ontvangt een bevestiging per mail

Binnen 2 maanden neemt het bestuur een besluit

Per e-mail ontvang je hierover bericht

Criteria

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden.

Elke ANBI-erkende organisatie of door de overheid erkende instelling kan ondersteuning vragen
De donatie moet bestemd zijn voor een concreet project
Er ligt een duidelijke relatie met (geestelijke) gezondheidszorg en/of een maatschappelijk doel
Het project heeft een regionaal (zo mogelijk nationaal) karakter, waarbij een spreiding door heel Nederland wordt nagestreefd
Alleen projecten in Nederland worden ondersteund; projecten in het Caribisch gebied (Bonaire, St. Eustacius en Saba) worden niet ondersteund
Het project mag nog niet gestart zijn en moet binnen één jaar worden gerealiseerd
Het project mag niet commercieel van aard zijn
Restauratie van cultuurhistorische objecten komt niet in aanmerking
De donatie moet geheel worden besteed aan het project, ondertekend in een financieel verslag
Er is geen limiet aan het aantal aanvragen. Ontoereikende financiering na een succesvolle aanvraag, kan wel reden zijn tot weigering
Er wordt maximaal 15 keer gedoneerd aan vergelijkbare projecten, mits elke donatie de €2.000 niet overschrijdt
Personeelskosten komen niet voor donatie in aanmerking, materiaal-, onderzoeks- en montagekosten wel
Bij elke aanvraag wordt getoetst of bepaalde groeperingen worden uitgesloten.

Start aanvraag