Spring naar content

Over Vaillant Fonds

Doelstelling

Wij garanderen een eerlijke verdeling van de gelden

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.

Missie

Het inclusieve leven staat centraal

In al zijn denken en doen, koerst Vaillant Fonds op het gedachtegoed van teruggeven. De herkomst van de gelden vraagt als vanzelfsprekend om een ideële besteding, waarbij het leven centraal staat. Het inclusieve leven, betekenisvol tot aan een waardige dood. Dat noemen wij: Aan het leven teruggeven.

Bekijk Beleidsplan

Bekijk Beloningsbeleid

Jaarrekening 2023

Historie

Een initiatief van LVC, de brancheorganisatie voor crematoria

De LVC werd in 1988 opgericht. Er waren in ons land toen 32 crematoria die samen ruim 51.000 crematies verzorgden. Zo’n 40% van alle overledenen werd in die tijd gecremeerd. Het aantal crematoria in ons land is sinds 1988 verdriedubbeld. In 2019 werden in ons land 67% van de overledenen gecremeerd.

In 1988 besloten de exploitanten van 32 crematoria in Nederland de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) op te richten. Daarbij werden doelstellingen geformuleerd, die misschien wat gedateerd klinken, maar nog altijd overeind staan:

  • gezamenlijk overleg over alle voor crematoria van belang zijnde zaken
  • het komen tot gezamenlijke beleidsadviezen in de dienstverlening
  • vertegenwoordiging van de gezamenlijke crematoria naar het Rijk, bedrijven en particulieren

Hoewel we ze nu waarschijnlijk iets anders zouden opschrijven, zijn deze doelstellingen ook voor de LVC van vandaag nog steeds van toepassing.

Bestuurssamenstelling

Op dit moment zijn 108 crematoria aangesloten bij de LVC. Het bestuur bestaat uit:

De heer C. A. Mulders (voorzitter)
De heer F. P. Franse (vicevoorzitter)
De Heer P.P.J. Verrijth (penningmeester)
Mevrouw H.B. M. Tomassen (secretaris)
Mevrouw Y. Langbroek (bestuurslid)

Raad van Commissarissen

Mevrouw C.R. Smand

Mevrouw J.P.M. Scholtens

De heer R.R. Burrekers

Getallen en Cijfers

Aangesloten crematoria
Gesteunde projecten in 2023
Gedoneerd in 2023

Samenwerking met OrthoMetals

Vaillant Fonds werkt samen met OrthoMetals. Zij recyclen alle metalen die overblijven na crematie. Meer dan 1250 crematoria wereldwijd maken gebruik van deze  oplossing. In Nederland maken alle crematoria gebruik van de diensten van OrthoMetals.

OrthoMetals is een tweede generatie familiebedrijf dat het concept van het recyclen van metalen die overblijven na crematie heeft geperfectioneerd. OrthoMetals garandeert als meer dan 25 jaar complete controle en transparantie van het recycling proces.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.