Spring naar content

Dit zijn projecten die wij steunen

Om je een idee te geven van de projecten waaraan Vaillant Fonds bijdraagt, presenteren we graag een paar sprekende voorbeelden. Evenwel bestrijken we zo’n breed terrein dat het onmogelijk is een totaalbeeld te geven. Kijk bij Criteria waaraan een project moet voldoen om bij ons in aanmerking te komen.

Ouderenzorg

Ouderen verdienen een samenleving met goede zorg en liefdevolle aandacht. Vaillant Fonds vindt het belangrijk dat zij gewaardeerd worden en mee kunnen blijven meedoen.

 

Ouderenzorg

Ouderen verdienen een samenleving met goede zorg en liefdevolle aandacht. Vaillant Fonds vindt het belangrijk dat zij gewaardeerd worden en mee kunnen blijven meedoen.

Projecten die we financieel steunden:

 • Ouderenfonds: uitjes en bijeenkomsten voor (eenzame) ouderen
 • Stichting Diva Dichtbij: dansen en muziek maken voor en met ouderen
 • Stichting Zonnehuisgroep Noord: een Qwiek.Up
 • Stichting Amstelringgroep: activiteiten en acceptatie voor roze ouderen
 • Stichting Marente; een beleeftuin voor het ouderencomplex

Gehandicaptenzorg

Mensen met een handicap zijn kwetsbaar. Zij hebben zorg nodig om met hun beperking zo veel mogelijk te kunnen leven als andere mensen. Ook hebben hun naasten ondersteuning nodig.

 

Gehandicaptenzorg

Mensen met een handicap zijn kwetsbaar. Zij hebben zorg nodig om met hun beperking zo veel mogelijk te kunnen leven als andere mensen. Ook hebben hun naasten ondersteuning nodig.

Vaillant Fonds biedt financiële hulp aan:

 • Stichting Pluryn: diverse projecten voor kinderen die gezinsvervangende huizen wonen zoals: snoezelkamers, dagjes uit in de vakantie, duofietsen
 • Special Needs Judo Foundation: bijdrage voor judo toernooi voor kinderen met een handicap
 • Stichting Speeltuinen Roermond: speeltoestellen geschikt voor kinderen met een handicap
 • Stichting Wings: een aangepaste badkamer

Ziekenhuizen

Vaillant Fonds steunt diverse medische onderzoeken die bijdragen aan het voorkomen of genezen van ziekte.

Ziekenhuizen

Onderzoek en initiatieven waar wij een financiële bijdrage aan geven:

 • Erasmus Ziekenhuis: diverse donaties voor onderzoeken bijvoorbeeld hersenontwikkelingsstoornissen en doorligwonden
 • UMC Utrecht: slimme camera’s voor couveuses, onderzoeken naar luchtweginfecties, schildwachtklieren en melanomen
 • Tergooi ziekenhuis: oncologie balkon
 • Emma kinderziekenhuis: kindersymposium en onderzoek naar hersenvliesontsteking
 • Amalia Kinderziekenhuis: website neurologie
Mooie knop

Hospices en inloophuizen

Met goede palliatieve zorg en opvang bij ziekte kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden en hun naasten.

Hospices en inloophuizen

Met goede palliatieve zorg en opvang bij ziekte kan de kwaliteit van leven worden verhoogd voor mensen die niet meer beter worden en hun naasten.

Initiatieven die wij steunen:

 • Huis aan het water: begeleiding voor mensen met kanker
 • Hof van Kairos: retraites voor mensen met kanker
 • Hospice Zuideramstel: inrichting voor een nieuw hospice
 • Hospice de Vier Vogels: een nieuwe rolstoel
 • Hospice ZaanstreekL inrichting van een tweede hospice in de regio

Wooninitiatieven

Initiatieven om bewoners gezamenlijk een mooier leven te geven, steunen wij regelmatig.

Wooninitiatieven

Initiatieven om bewoners gezamenlijk een mooier leven te geven, steunen wij regelmatig.

Voorbeelden zijn:

 • Woonzorggroep Rode Olifant inrichting thuis voor kinderen met een licht verstandelijke beperking
 • Stichting Droom je Thuis; Domotica voor wooninitiatief voor kinderen met meervoudige handicap
 • Stichting Het huisgezin; een nieuwe bus om de kinderen te vervoeren naar school en sport
 • Ouderinitiatief De Bongers, wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking
 • Diverse dagbestedingen voor mensen met een lichamelijke en- of fysieke beperking

Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang krijgen tot cultuur.

 

Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang krijgen tot cultuur.

Vaillant Fonds biedt financiële hulp aan onder andere:

 • Oorlogsmuseum Medemblik: expositie ‘Weg naar vrijheid’
 • Stichting Nederland Monumentenland; Nederland Monumentenland 2.0
  Stichting Welzijn Bloemendaal: toneelvoorstelling voor vrijwilligers
 • Stichting Voorschoten Voor Elkaar: ‘Odensehuisorkest’
 • Residentie Kamerkoor: ‘Allerzielenconcert 2022’

Rouw

Rouwen om het verlies van een dierbare is pittig. Vaillant Fonds steunt verschillende initiatieven om verlies te verweven met het leven.

 

Rouw

Rouwen om het verlies van een dierbare is pittig. Vaillant Fonds steunt verschillende initiatieven om verlies te verweven met het leven.

Voorbeeldprojecten die we steunen:

 • Universiteit van Amsterdam: onderzoek naar teksten rouw en verlies
 • Stichting Felice: E-boek voor ouders met een overleden kindje
 • Amalia Kinderziekenhuis: herinneringskistjes
 • Stichting The Mourning: rouwbegeleiding
 • Stichting Living Memories: videoportretten van kinderen die gaan overlijden
 • Stichting KIST: ‘Wereldlichtjesdag 2022′

Armoede

Vaillant Fonds helpt om het leven van mensen in armoede te veraangenamen.

Armoede

Het kabinet wil dat in 2030 de helft minder mensen in armoede leeft dan in 2015. In 2015 leefden ongeveer 1 miljoen mensen in armoede.

Vaillant Fonds helpt om het leven van mensen in armoede te veraangenamen.
Deze projecten steunen we:

 • Fietsmaatjes Alphen aan de Rijn: aanschaf duo fietsen
 • Stichting Dorpsraad Heteren: dagactiviteiten in de huiskamer
 • Linda Foundation: cadeau kaartenpakket voor gezinnen in armoede
 • Stichting Armoedefonds: steun pakketjes voor ouderen onder de inkomensgrens 
 • Stichting Weekje Weg: vakantie voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen
 • Stichting Kinderfeest: het faciliteren van een kinderfeestje of pretpakket voor jarige kinderen
 • Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch: kerstproeverij voor 900 minder draagkrachtige Bosschenaren
 • Stichting Iedereen een maaltijd: gratis noodmaaltijden voor mensen onder het bestaansminimum en een project ‘en een maaltijd met iets extra’s’

Eenzaamheid

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Eenzaamheid onder ouderen moet worden aangepakt.

 

Eenzaamheid

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Eenzaamheid onder ouderen moet worden aangepakt.

Daarom steunt Vaillant Fonds onder andere deze projecten:

 • Stichting Handicap.NL: project ‘Samen zingen’
 • Fietsmaatjes Alphen aan de Rijn: aanschaf duofietsen
 • Stichting Dorpsraad Heteren: dagactiviteiten in de huiskamer
 • Linda Foundation: cadeau kaartenpakket voor gezinnen in armoede
 • Stichting Armoedefonds: steunpakketjes voor ouderen onder de inkomensgrens
 • Stichting Weekje Weg: vakantie voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen
 • Stichting NL Cares: meespelen tijdens de spelletjesmiddag in het Bruin Café Utrecht, ouderen helpen met hun computerproblemen bij de Computerclub van CJV Feijenoord – Rotterdam, muziek maken voor de bewoners van Florence Mariahoeve – Den Haag en wandelen met ouderen bij Ritzema Bos -Amsterdam, alles door vrijwilligers
 • Stichting Platform INS: Kunst van het Samenleven tegen Eenzaamheid

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.