Spring naar content

Dit zijn projecten die wij steunen

Om je een idee te geven van de projecten waaraan Vaillant Fonds bijdraagt, presenteren we graag een paar sprekende voorbeelden. Evenwel bestrijken we zo’n breed terrein dat het onmogelijk is een totaalbeeld te geven. Kijk bij Criteria waaraan een project moet voldoen om bij ons in aanmerking te komen.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.