Spring naar content

Residentie Kamerkoor

Allerzielen concerten – Requiem Mozart’

Met dit Allerzielenconcert wil men voor mensen uit de regio Haaglanden een mogelijkheid bieden om dierbaren die overleden zijn te herdenken met kaarslicht, aansprekende rituelen, mooie gedichten en  sfeervolle muziek. Zeker ook in de corona tijd was er meer behoefte  aan het herdenken van overledenen.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.