Spring naar content

Stichting 21st Century Skills

Een kaartje en een praatje

Men organiseert een kerstactiviteit tegen eenzaamheid. In de kerstvakantie maken buurtbewoners onder begeleiding van professionals ansichtkaarten met vrolijke, positieve nieuwjaarswensen. Er wordt voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd en er is ook lunch voor alle deelnemers. Het belangrijkste is echter de activiteitenbegeleider, die zorgt voor gezelligheid, een praatje en verbinding tussen de deelnemers uit de wijk, na kerst gaat men de nieuwjaarskaarten bezorgen vergezeld van een gezellig praatje

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.