Spring naar content

Stichting Appeltaartconcerten:

Stichting Appeltaartconcerten

Men brengt mensen op een laagdrempelige manier in contact met klassieke muziek én met elkaar. Men richt zich op doelgroepen die minder vanzelfsprekend in aanraking komen met klassieke muziek, zoals ouderen met demente en mensen die kampen met eenzaamheid. Daarnaast wordt er soms ook gespeeld voor daklozen, asielzoekers en kinderen met een verstandelijke beperking. Bij het eten van de taart die na afloop wordt geserveerd is het altijd gezellig. Men maakt niet alleen bijzondere muzikale, maar ook fijne sociale ervaringen mogelijk.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.