Spring naar content

Stichting Cultuurhuis Wherelant

‘Theaterschool voor mensen met een verstandelijke beperking’

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben een opleidingskeuze tot het einde van de middelbare school. Daarna valt er voor de jongeren weinig te kiezen. En de  meesten stromen daarom direct uit naar dagbesteding of werk wanneer zij 18 jaar zijn. Men wil met de op te richten Theaterschool een echte beroepsopleiding acteren aanbieden. waarin vrijwel alle elementen van het theatervak aan bod komen.  Men wil door middel van theater jongeren stimuleren in hun creatieve, cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling. Met als doel hun kansen te vergroten en een werkplek te vinden na afronding van de opleiding. Dit kan in de theaterwereld maar ook daarbuiten zijn

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.