Spring naar content

Stichting Philadelphia Zorg

Stichting Philadelphia Zorg

Speel en beweegtuin voor Orthopedagogisch dagcentrum ‘De Rots’ voor kinderen van 3 tot en met 18 jaar met een geestelijke en/of lichamelijke beperking waar kinderen veilig kunnen bewegen en spelen.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.