Spring naar content

Stichting ZZG Zorggroep

Stichting ZZG Zorggroep

Met dit project “Naar een bruisend, groen en sociaal Griffioen” willen we een aantal

sociale, groene en gezondheidsdoelen bereiken door het organiseren van nieuwe

activiteiten voor ouderen in samenwerking met partnerorganisaties en vrijwilligers uit de wijk.

De ontmoetingsruimte en tuin zijn opgeknapt.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.