Spring naar content

UMC Utrecht

Doolhof vol verhalen

De Verhalenbank verzamelt persoonlijke verhalen van mensen die in hun leven te maken hebben (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg en/of verslavingszorg. Vanuit deze verhalen doet men onderzoek naar de impact van een psychische kwetsbaarheid op iemands leven met als doel het vinden van nieuwe aanknopingspunten die bijdragen aan herstel. Daarnaast geeft men met de Verhalenbank psychiatrische patiënten en hun omgeving een stem. De wens is deze verhalen onder de aandacht te brengen bij een groot publiek, door middel van een doolhof met verhalen in beeld, geluid en tekst. Met deze donatie is dit doolhof te gerealiseerd, waarmee we meer openheid over psychische problemen willen creëren en het stigma verlagen. Daarnaast kunnen de verhalen hoop, kracht en inspiratie bieden aan bezoekers.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.