Spring naar content

Stichting Topaz

Stichting Topaz

Een snoezelruimte voor de locatie Zuijdwijck in Leiden waar senioren met dementie verblijven. In deze ruimte kunnen de mensen ontspannen en tot rust komen. Ook is er een mobiele snoezelwagen aangeschaft voor als de bewoners niet meer naar de snoezelruimte kan bijvoorbeeld als palliatieve zorg.

Opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria,

Met concrete criteria en transparant toezicht garandeert Vaillant Fonds een eerlijke verdeling van de gelden. Zo moet het om afgebakende projecten gaan, waarbinnen het toegekende budget een duidelijke bestemming krijgt. Uiteraard wordt de besteding gecontroleerd. Het fonds is opgericht door de Landelijke Vereniging van Crematoria, die daarop toeziet.